Оценка готовности системы оказания медицинской помощи больным с депрессиями требованиям современных клинических протоколов


  • Миронюк В.И., Слабкий Г.А.
    Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Украина, г. Ужгород

Abstract

В статье изучены вопросы изучения цитокинового профиля как с провоспалительным, так и противовоспалительным механизмом действия и влияние на него комбинированной терапии у больных с неспецифическим аортоартериитом (НАА). Комбинированная терапия экватором и плавиксом и преднизолона приводило к эффективному снижению всех параметров провоспалительных цитокинов, что является благоприятным предиктором от проведенной терапии у больных НАА. Параллельно с этим, мы выявили двукратное уменьшение уровня противовоспалительных цитокинов у больных с НАА.

Keywords

неспецифический аортоартериит, цитокины, экватор, плавикс, провоспалительные интерлейкины, противовоспалитеные интерлейкины.

Literature

Более 3% украинцев страдают от психических расстройств, нервные расстройства у каждого третьего жителя Украины: материалы информационного агенства «Интерфакс-Украина», [Електронный ресурс]. Режим доступа: https://interfax.com.ua/news/general/453808.html/ (Заголовок с экрана).

Боярська З.О., Пінчук Р.С. Динаміка тривожності учасників операції об’єднаних сил // Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science». 2018. №5 (14). С.22-26.

Заклади охорони здоров’я та захворюваність населення України у 2017 році. Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К., 2018.

Миронюк В.І., Романів О.П., Надь Б.Я. Динаміка захворюваності на невротичні, повязані зі стресом розлади серед населення Закарпатської області в умовах складної суспільно-політичної ситуації в країні // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 20-й річниці з дня заснування факультету здоров’я та фізичного виховання УжНУ «Сучасні підходи до формування професійних компетентностей фахівців фізичної терапії та ерготерапії» (17–18 жовтня 2019 р., м. Ужгород). Україна. Здоров’я нації. 2019. №2 (55). С. 189 - 191.

Повернення з зони бойових дій. Пам’ятка для сімей військовослужбовців, які повернулися з зони АТО/ Редактор-упорядник: Т.М. Майстренко. –Житомир: вид-во Євенок О.О., 2015. – 32 с.

Психічне здоров’ населення України. Аналітично-статистичний довідник за 2013-2015 роки / Центр медичної статистики МОЗ України. – К., 2016.

Психологічна робота з військовослужбовцями – учасниками АТО на етапі відновлення: Методичний посібник / Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Остапчук В.В. – К.: НДЦГПЗСУ, 2017. - 282 с.

Тімченко В. О. Рефлекс придушення або що заважає ветеранам АТО повернутися до звичайного мирного життя // Зб.наук. пр. «Проблеми екстремальної та кризової психології». 2015. № 18. С. 234–243.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Депресія (легкий, помірний, тяжкий депресивні епізоди без соматичного синдрому або з соматичним синдромом, рекурентний депресивний розлад, дистимія)»: Наказ МОЗ України від 25.12.2014 року № 1003.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад»: наказ МОЗ України від 23.02.2016 № 121.

Чабан О.С., Безшейко В.Г. Симптомы посттравматического стресса, тревоги и депрессии среди участников боевых действий в зоне антитеррористической операции // Український вісник психоневрології. 2017. 25, Вип. 2 (91). С. 80-84

Як вивести з депресії психіатричну службу? За матеріалами газети “Ваше здоров’я” [Електронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vz.kiev.ua/yak-vyvesty-z-depresiyi-psyhiatrychnu-sluzhbu/ – (Заголовок с экрана).

Download (Русский)
  • Pushlish date: 29.04.2020
  • DOI: 10.38096/2181-5674.2020.1.00023

  • Release: 1 ( 2020 ). Problems of biology and medicine
  • Section: Clinical studies


  • Копировать